Close

Želivka 6 - údolní nádrž Sedlice (421 085)

Mimopstruhový revír

6 km 38ha

Přítok Sázavy. Od tělesa údolní nádrže Sedlice až k jezu Hrobského mlýna v k.ú. Kletečná. K revíru patří úsek Hejlovky od jejího vtoku do údolní nádrže až k jezu Břečovského mlýna v k.ú. Svépravice.