Close

8.2.2022

Výroční členská schůze

Výbor ČRS MO Humpolec, zve všechny členy místní organizace na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná v  sobotu 5. 3. 2022 od 9.00 hodin v kině Humpolec.

Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů.
 2. Projednání a schválení programu schůze.
 3. Volba komisí – mandátové, návrhové a volební.
 4. Zpráva o činnosti MO a zpráva účetní za rok 2021.
 5. Zpráva komise pro zarybnění.
 6. Zpráva dozorčí komise.
 7. Ocenění práce členů MO.
 8. Zpráva mandátové komise.
 9. Volba předsedy MO, výboru MO, dozorčí komise MO, komise pro zarybnění MO, delegáta na územní konferenci a jeho náhradníka.
 10.  Návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2022.
 11.  Vystoupení hostů.
 12.  Diskuze.
 13.  Přijetí nových členů s pasováním.
 14.  Projednání a schválení návrhu usnesení.
 15.  Závěr.

Upozorňujeme všechny členy na dodržování platných protiepidemických opatření po celou dobu konání schůze (roušky, rozestupy).

Ing. Zdeněk Trnka, v.r.,

 jednatel