Close

21.5.2021

Rybník HADINA – rybářské zážitky v Humpolci


Vážení rybáři, Vážení přátelé Petrova cechu.

Dvanáctihektarový rybník Hadina na okraji Humpolce nabízí atraktivní rybolov pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Rybolov pro všechny zájemce je možný při zakoupení zvláštního oprávnění, které lze zakoupit pod hrází rybníka, nebo ve výdejnách.

Po dalším rozvolnění společnosti a otevření rybářských prodejen se konečně podařilo vyzvednout vrácené povolenky z roku 2020 a úlovky v nich uvedené sumarizovat. Porovnání množství vysazených a odchytaných ryb podle druhů přináší podrobná tabulka, která je přílohou tohoto letáku. Do jedné věty lze shrnout, že v roce 2020 bylo z Hadiny odneseno celkem 3.864 kusů ryb ve váze 11.781 kilogramů. Již od 1. dubna se milovníkům rybaření opět otevřela možnost prožít nevšední zážitky při zdolávání trofejních kaprů a amurů. Na snadno dostupných travnatých březích je možno si postavit bivak nebo stan. Otevřena jsou i místa pro karavany a obytné vozy. Rybolov je celoročně povolen na 3 pruty.

Na své si jistě přijdou i ti rybáři, kteří necílí výhradně na velké kusy, ale chtějí si pouze pěkně zachytat a třeba si odnést nějakou chutnou rybu na domácí stůl. Za tímto účelem bylo v jarních měsících do Hadiny dosazeno více než 70 metráků kapra v tržní velikosti.

O uplynulém víkendu byl na Hadině proveden kontrolní odlov kapra a amura, jehož podrobné výsledky přináší další tabulka v příloze. Souhrnně lze konstatovat, že na Hadině bylo v průběhu 24 hodin uloveno 1.022 kusů kaprů a amurů. Pouze 37 kusů (3%) z celkového množství činily ryby pod 50 centimetrů. Naopak ryb nad 65 centimetrů bylo uloveno 163 kusů (16%). Zbylých 822 kusů ( plných 81%) činily úlovky ryb v rozmezí 50 – 65 centimetrů, což je také povolená velikost pro možné přivlastněné úlovky.

Veškeré informace, pravidla lovu, provozní řád a další aktuality, včetně fotogalerie naleznete na www.hadina.cz  nebo na facebooku rybnik hadina.

Přejeme příjemný pobyt a LOVU ZDAR !!!   MO ČRS Humpolec