Close

Rybářský kroužek

Po dohodě přihlášených dětí a rodičů byl termín schůzek stanoven

na každou středu od 15:30 hodin na ZŠ Hradská Humpolec

Pokud bude stanoveno jinak, vždy se potřebnou informaci děti dozví od vedoucího kroužku

pana Jaroslava Fialy.

Kontakty: 731 522 357 jarafiala@centrum.cz