Close

28.12.2023

Příspěvek na Hadinu – usnesení výboru MO

Výpis z usnesení výboru MO ČRS Humpolec ze dne 6. 12. 2023.

Výbor MO ČRS Humpolec:

  1. bere na vědomí dílčí změny pravidel rybolovu na rybníku HADINA pro rok 2024.
  2. schvaluje výši finančního příspěvku členům ČRS MO Humpolec na nákup jedné roční povolenky k rybolovu na rybníku Hadina dle jednotlivých kategorií.
  3. schvaluje, že nárok na tento příspěvek je možné uplatnit od 10. 12. 2023 do 31. 10. 2024 pouze u výdejce povolenek Ing. Karla Kuchaře.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

na nákup jedné roční povolenky k rybolovu na rybníku Hadina

pro vlastní členy ČRS MO Humpolec.

Kategorie členů:

  1. Členové MO, kteří platí pouze členství – výše příspěvku na povolenku 500 Kč.
  2. Členové MO, kteří jsou usnesením VČS osvobozeni od brigád, (děti do 15-ti let, ženy, důchodci nad 65 let, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, čestní členové) – výše příspěvku na povolenku 1.000 Kč.
  3. Členové MO, kteří mají bezezbytku splněné veškeré členské povinnosti (zaplacený členský příspěvek + splněné brigádnické povinnosti) – výše příspěvku na povolenku 1.500 Kč.
  4. Členové MO,kteří přestoupili do humpolecké organizace až v průběhu kalendářního roku a členské povinnosti (příspěvek + brigáda) platili a splnili jinde – výše příspěvku na povolenku 500 Kč.

Jaromír Slavík, v. r.                                                   Ing. Zdeněk Trnka, v. r.             předseda                                                                    jednatel