Close

2.12.2022

Povolenky 2023

Vzhledem k uklidnění situace kolem pandemie covid 19 se vracíme k původnímu režimu z dob předcovidových a s radostí Vám oznamujeme, že:

Výdej povolenek na rok 2023 se pro členy ČRS MO Humpolec uskuteční výhradně na rybárně!!!

Výdejní termíny pro rok  2023

  • 17. 12. 2022 sobota od   8.00 – 11.00   + výběr sumářů
  • 7. 1. 2023      sobota od  8.00 – 11.00   + výběr sumářů
  • 14. 1. 2023    sobota od  8.00 – 11.00   + výběr sumářů
  • 4. 2. 2023              sobota    od  8.00 – 11.00 hod
  • 18.2. 2023           sobota    od  8.00 – 11.00 hod.
  • 18. 3. 2023            sobota    od  8.00 – 11.00 hod.
  • 15. 4. 2023            sobota    od  8.00 – 11.00 hod.

Další možnosti vracení povolenek

Kdy:

Kdykoliv do 15. 1. 2023 včetně

Kde a jak:

Poštou, vhozením do schránky na rybárně nebo na Blanické 679, Humpolec

Pouze řádně vyplněné povolenky – v případě odevzdání nesprávně vyplněného nebo nevyplněného sumáře, pozdní odevzdání po 15. 1. bude účtován poplatek 100 KčPovolenka jako dárek k Vánocům

Pokud chcete udělat radost Vašim blízkým a obdarovat Vašeho rybáře nějakým povolenkou na Hadinu nebo povolenkou ČR využijte termín 17. 12. 2022 od 8.00 hodin na rybárně, kde bude tento dárek možné zakoupit.

Doplňující informace

Termín 17.12. je určen zejména těm z Vás, kteří chcete chytat již v prvních dnech nového roku 2023.

Odpadá jakákoliv potřeba písemných či jiných objednávek na celé výdejní období.

Ti z Vás, kterým se žádný termín nehodí, si mohou o nákup povolenky nebo členské známky požádat svého kamaráda. Není bezpodmínečně nutná osobní přítomnost každého z Vás. Je však nutné, aby Váš kamarád přinesl – Vaši členskou legitimaci s čárkovým kódem, platný rybářský lístek, přesnou adresu bydliště včetně PSČ. Ten kdo nebude mít v IS Lipan kompletní údaje, tomu nebude vydána povolenka.

Pokud bude některý zájemce trvat na prodeji známek nebo povolenek mimo výdejní termíny na rybárně, bude toto zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 100 Kč za každou povolenku nebo známku. Netýká se hostovských povolenek.

Vzhledem k možnostem IS LIPAN je výhodné kupovat ve výdejních termínech členské známky společně s povolenkou.

Ceník povolenek