Close

6.10.2021

HADINA – dosazení

V neděli 10. října bylo do Hadiny dosazeno dalších 300 kilogramů kaprů v tržní velikosti a 60 kilogramů štik v tržní velikosti.

Bohaté úlovky přeje MO ČRS Humpolec.