Close

7.12.2022

Členský příspěvek na rok 2023

Členský příspěvek pro rok 2023 je stanoven následně:

Dospělí                           700 Kč

Mládež od 16 do 18 let      300 Kč

Děti do 15 let                    150 Kč

Výše členského příspěvku je jednotná pro všechny místní organizace ČRS. Výše členského příspěvku byla schválena usnesením XIX. Republikového sněmu ČRS konaného v Praze dne 24. 9. 2022.

Termín pro uhrazení členského příspěvku je nejpozději                 do 30. dubna 2023.