Close

USNESENÍ VČS

Usnesení VČS MO ČRS Humpolec ze dne 4.3.2023

Výroční členská schůze:

A)     Schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti a zprávu účetní za rok 2022.
 2. Zprávu komise pro zarybnění za rok 2022.
 3. Plán práce a návrh rozpočtu MO ČRS na rok 2023.
 4. Usnesení výboru MO o poskytnutí finančního příspěvku na nákup jedné roční povolenky na Hadinu i v roce 2023 pro vlastní členy MO ČRS Humpolec.

B)     Bere na vědomí

 1. Zprávu dozorčí komise.
 2. Návrh úprav BPVRP od 1.1.2024, které budou předloženy na červnové konferenci JčÚS.

C)     Ukládá výboru MO ČRS

 1. Organizačně zabezpečit splnění všech úkolů stanovených plány práce jednotlivých odborů a celkovým plánem práce MO pro rok 2023.
 2. Zabezpečit ve stanovených termínech splnění opatření vyplývajících ze zprávy dozorčí komise.
 3. Řešit připomínky členů z diskuse na VČS.
 4. Usilovat o získání příspěvků od Města Humpolec a MŠMT.
 5. Usilovat o navýšení odměn pro nejaktivnější členy RS v rámci celého JčÚS.

D)     Ukládá všem členům MO ČRS

 1. Aktivně se podílet na plnění všech úkolů stanovených plánem práce na rok 2023.

Toto usnesení bylo projednáno a schváleno na výroční členské schůzi ČRS MO Humpolec dne 4.3.2023.