Close

Monthly Archives: Březen 2024

Usnesení VČS

Usnesení členské schůze MO ČRS Humpolec ze dne 2. 3. 2024 Členská schůze: A)    Schvaluje: B)    Bere na vědomí C)    Ukládá výboru MO ČRS D)    Ukládá všem členům MO ČRS Toto usnesení bylo projednáno a schváleno na členské schůzi ČRS MO Humpolec dne 2.3.2024.

Read More