Close

Monthly Archives: Září 2023

Rybářský kroužek

Po dohodě přihlášených dětí a rodičů byl termín schůzek stanoven na každou středu od 15:30 hodin na ZŠ Hradská Humpolec Pokud bude stanoveno jinak, vždy se potřebnou informaci děti dozví od vedoucího kroužku pana Jaroslava Fialy. Kontakty: 731 522 357 jarafiala@centrum.cz Dodatečnou přihlášku je možno podat do konce měsíce září 2023.

Read More

Cejnobraní – podzimní kolo – 23.9.2023

Český rybářský svaz MO Humpolec si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na HUMPOLECKÉ CEJNOBRANÍ, které se uskuteční v sobotu 23. září 2023 na Rybníku Hadina Bližší informace najdete pod odkazem Rybářské závody – Humpolecké cejnobraní

Read More