ČRS MO Humpolec


Výroční členská schůzeUsnesení VČS ČRS MO Humpolec konané dne 4.3.2017

A. VČS schvaluje :
 • Zprávu o činnosti a zprávu účetní za rok 2016.
 • Zprávu komise pro zarybnění za rok 2016.
 • Plán práce a návrh rozpočtu MO ČRS Humpolec na rok 2017.
 • Převod hrubého zisku za rok 2016 ve výši 235.247,-Kč do základního jmění organizace.
 • Roční limit ponechaných dravců, pokud bude platit v celém ČRS.
C. VČS bere na vědomí :
 • Zprávu dozorčí komise, včetně navržených opatření
D. VČS ukládá výboru MO ČRS:
 • Organizačně zabezpečit splnění všech úkolů stanovených plány jednotlivých odborů a celkovým plánem práce MO pro rok 2017.
 • Zabezpečit ve stanovených termínech splnění opatření vyplývajících ze zprávy dozorčí komise .
 • Řešit připomínky členů z diskuse na VČS.
 • Usilovat o získání finančních prostředků od Města Humpolec a MŠMT.
 • Usilovat o navýšení výkupní ceny kapra.
 • Usilovat o navýšení odměn pro nejaktivnější členy RS v rámci celého JčÚS.
E. VČS ukládá všem členům organizace:
 • Aktivně se podílet na plnění všech úkolů stanovených plánem práce na rok 2017.
 • K nákupům členských známek a povolenek zásadně využívat výdejní dny na rybárně a svoji návštěvu rovnoměrně rozložit mezi stanovené termíny.
 • Zájemcům o brigádu přihlásit se do konce března u správce p. Volavky nebo hospodáře p. Rozkovce.

FOTOGALERIE - Výroční členská schůze 2017

ČRS MO Humpolec