ČRS MO Humpolec


VÝDEJ POVOLENEK A VÝBĚR SUMÁŘŮ

Hostovské povolenky vydávají po telefonické dohodě ing. Luboš Kuchař nebo ing. Karel Kuchař na adrese Blanická 679, Humpolec, tel. 731 172 374 nebo 728 372 268


Výdej povolenek na rok 2018 se pro členy MO ČRS Humpolec uskuteční výhradně na rybárně.

16.12.2017.......8.00–11.00 + výběr sumářů
6.1.2018.......8.00–11.00 + výběr sumářů
13.1.2018.......8.00–11.00 + výběr sumářů
24.2.2018.......8.00–11.00
10.3.2018.......8.00–11.00
24.3.2018.......15.00–17.00
14.4.2018.......8.00–11.00

Ti z Vás, kterým se žádný termín nehodí, si mohou o nákup povolenky nebo členské známky požádat svého kamaráda. Není bezpodmínečně nutná osobní přítomnost každého z Vás. Je však nutné, aby Váš kamarád přinesl - Vaši členskou legitimaci s čárkovým kódem, platný rybářský lístek, přesnou adresu bydliště včetně PSČ. Ten kdo nebude mít v IS Lipan kompletní údaje, tomu nebude vydána povolenka.

Pokud bude některý zájemce trvat na prodeji známek nebo povolenek mimo výdejní termíny na rybárně, bude toto zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 100 Kč za každou povolenku nebo známku!!! Netýká se hostovských povolenek.

Rybáři, kteří budou chytat v období od 1.1. 2018, mají možnost zakoupit povolenku 16. 12. 2017. Vzhledem k možnostem nového IS LIPAN je výhodné kupovat členské známky společně s povolenkou až do 30. 4. 2018.

Z důvodu rekonstrukce rybárny bude v únoru 2018 vypsán pouze jeden výdejní termín. Děkujeme za pochopení

Ceník povolenek pro rok 2017 včetně revirů Vltava a Hadina


MOŽNOSTI VRÁCENÍ SUMÁŘE ÚLOVKŮ ZA ROK 2017


- Sumář úlovků není nutno odevzdávat pouze v termínu 16. 12. 2017, 6.1.2018 a 13. 1. 2018 na rybárně.
- Je možné řádně vyplněný sumář úlovků vhodit do schránky kdykoliv bezplatně na adrese Ing. Karel Kuchař, Blanická 679, 396 01 Humpolec.
- Je možné řádně vyplněný sumář úlovků zaslat poštou na výše uvedenou adresu nebo na adresu ČRS MO Humpolec, Dvorská 271, 396 01 Humpolec.
- Termín konečného vrácení sumáře úlovků za rok 2017 je 15. 1. 2018.
- Potvrzení o odevzdání sumáře úlovků (razítko rybičky) obdrží každý rybář při koupi nové povolenky nebo členské známky.
- V případě chybně vyplněného či nevyplněného sumáře úlovků, bude účtováno každému rybáři 100 Kč poplatek za vyplnění sumáře úlovků výdejcem povolenek


HADINA - FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK


Usnesení výbor MO Humpolec - příspěvek na nákup povolenky

ČRS MO Humpolec