ČRS MO Humpolec


VÝDEJ POVOLENEK

Výdej povolenek na rok 2019 se pro členy ČRS MO Humpolec uskuteční výhradně na rybárně !!!

Výdejní termíny pro rok 2019

9.3.2019.......8.00–11.00
23.3.2019.......8.00–11.00
13.4.2019.......8.00–11.00
Ceník povolenek pro rok 2019 včetně revirů Vltava a Hadina

Ti z Vás, kterým se žádný termín nehodí, si mohou o nákup povolenky nebo členské známky požádat svého kamaráda. Není bezpodmínečně nutná osobní přítomnost každého z Vás. Je však nutné, aby Váš kamarád přinesl - Vaši členskou legitimaci s čárkovým kódem, platný rybářský lístek, přesnou adresu bydliště včetně PSČ. Ten kdo nebude mít v IS Lipan kompletní údaje, tomu nebude vydána povolenka.

Pokud bude některý zájemce trvat na prodeji známek nebo povolenek mimo výdejní termíny na rybárně, bude toto zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 100 Kč za každou povolenku nebo známku!!! Netýká se hostovských povolenek

Rybáři, kteří chtějí chytat od 1. 1. 2019, mají možnost zakoupit povolenku 15. 12. 2018. Vzhledem k možnostem nového IS LIPAN je výhodné kupovat členské známky společně s povolenkou až do 30. 4. 2019.

ČRS MO Humpolec